Narejeno kot dogovorjeno.

Podjetje NGD zagotavlja projektno optimiziran inženiring za naročnike, ki ne sprejemajo finančnih ali časovnih tveganj na področju gradnje. Zaradi zanesljivosti pri uresničevanju visokih pričakovanj ima NGD ugled komepetentnega partnerja zasebnih naročnikov in sektorjev za investicije v poslovnih oz. javnih sistemih.

NGD visoke standarde poslovanja dosega z odličnostjo na področjih organizacije, finančne izvedbe projektov, procesnega menedžmenta in standardov gradnje.

  Podjetje

  Znanje in zanesljivost
  za uresničevanje velikih projektov.

  NGD je mlado in uspešno slovensko podjetje, specializirano za optimalno izvedbo vse gradbenih izzivov manjše in srednje velikosti. Uspešno gradi za velike poslovne sisteme, javne ter individualne naročnike.

  Številni izvedeni referenčni projekti potrjujejo osnovno obljubo podjetja - časovno in finančno optimizirano gradnjo. Kot prožen in dobro organiziran izvajalec NGD skrbi za finančno transparentno izvedbo.

  V letu 2013 je podjetje pridobilo svoje prvo zasebno naročilo in hkrati sprožilo procese pridobivanja certifikatov ISO 9001 in ISO 14001. S certifikatoma je podjetju uspel še en razvojni preboj in kmalu je na trgu pridobilo ugled specialista za hitro in stabilno izvedbo projektov v gradbeništvu.
  Poslovna filozofija podjetja temelji na kakovostnem in dolgoročnem odnosu s kupci in hkratnem oblikovanju odličnega delovnega okolja za svoje zaposlene. Danes podjetje sestavljajo visoko usposobljeni posamezniki, ki s svojimi izkušnjami in znanjem zagotavljajo visoko raven realizacije projektov.

  Drugi temelj naše filozofije je dolgoročno sodelovanje s stalnimi podizvajalci. Skladno z rastjo obsega del narašča tudi število brezhibnih podizvajalcev, kar omogoča nemoten potek del. Mnogi med njimi so skozi leta sodelovanja postali naši partnerji.

  Matej Pančur
  Igor Mrzlikar

  Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2005 in je že v drugem letu uspešno izpeljalo svoj prvi zahtevnejši projekt − izvedbo del za javnega investitorja. Na temelju prvih uspehov je zrasla dolgoročna vizija podjetja, ki ga strateško vodita dva nosilna partnerja Matej Pančur in Igor Mrzlikar.

  Stortive

  Optimalne rešitve
  na področju gradbeništva.

  NGD ponuja zaključen krog gradbenih storitev na enem mestu. Izvajanje gradbenih del podpira z odličnim projektnim vodenjem, strokovnim svetovanjem in vrhunsko informacijsko podporo. V tem smislu NGD zagotavlja operativno razbremenitev kadrov naročnika, sprotno optimizacijo projekta in pravočasno izvedbo del v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti.

  Javna naročila

  Javne investicije predstavljajo poglaviten del poslovanja podjetja, znotraj katerih izvaja gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za občine, ministrstva, zavode in druge javne ustanove. Strokovno usposobljeni projektanti neprestano skrbijo, da so dana zagotovila vedno izpolnjena ter da je projekt uresničen v skladu z razpisno dokumentacijo in oddano ponudbo. Podjetje projekte izvaja skladno z dogovorjenimi roki, kvalitetno in znotraj finančnih okvirov. Projekti so vedno ustrezno zavarovani − za pravočasno in kakovostno izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi.

  Zasebne naložbe

  Sposobnost optimiziranja izvedbe gradbenih NGD prinaša pomembno konkurenčno prednost. Svojim naročnikom namreč podjetje zagotavlja pomembne prihranke, prožnost pri oblikah in

  obsegu dela, hitro in kakovostno izvedbo ter upoštevanje potencialov sodobnih tehnologij. Dobre reference in številna vabila k ponovnim sodelovanjem zgovorno kažejo, da je postala NGD preferenčna izbira poslovnih sistemov s specifičnimi oziroma ponavljajočimi se potrebami na področju gradbeništva.

  Gradnja za individualne naročnike

  Podjetje za individualne naročnike izvaja projektiranje, izvajanje ali nadziranje del. Gradbena dela obsegajo prenove ali izgradnjo stanovanj, hiš, zasebnih in poslovnih prostorov. Podjetje se ukvarja tudi z investicijskim inženiringom, v okviru katerega ponuja celovite rešitve in svetovanje v vseh fazah investicije − od nakupa zemljišč do prodaje oziroma predaje objekta. Projekte gradnje za individualne naročnike NGD izvaja s presežno vrednostjo in s poudarjeno osebnim pristopom.

  Gradnja za trg

  Manjši del dejavnosti podjetja predstavljata gradnja in trženje izvenserijskih projektov. Ti projekti so priložnost za predstavitev ključnih kompetenc podjetja na vseh področjih gradbeništva. Obsegajo predvsem gradnjo individualnih hiš in mini stanovanjskih naselij, kjer v ospredje prihajajo visoke zahteve in nadstandardne rešitve: zelena gradnja, varčne izvedbe in obnovljivi viri energije. Pri teh projektih podjetje zaradi uporabe naprednih tehnologij pogosto prejema tudi evropska sredstva.

  Reference

  Zaključeno.
  Odkljukano. Pohvaljeno.

  NGD je izvajalec, ki je sposoben hitro izpeljati gradbene projekte, tudi v primeru zahtevnih del ali ekstremno kratkih rokov. S svojim načinom dela zna prihraniti nepotrebne stroške in ponuditi vso potrebno tehnično svetovanje, naročniku pa zagotoviti poenostavljene postopke, stabilnost in transparentnost procesa ter razbremenitev notranjih kadrov.

  Kontakt

  Dobrodošli med gradbeniki
  brez izgovorov.

  NGD, Gradbeni inženiring, d.o.o.

  Letališka cesta 16,

  1000 Ljubljana

  T: 01/525 39 91

  T: 01/525 39 81

  VODSTVO

  MATEJ PANČUR direktor IGOR MRZLIKAR tehnični direktor

  FINANCE

  URŠA GRUNT

  KOMERCIALA

  ANJA MALOVRH MIHA KELHER

  ADMINISTRACIJA

  BARBARA FORTUNA