Reference

Zaključeno.
Odkljukano. Pohvaljeno.

Naročnik: Mestna občina Kranj
Predmet: Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
Vrednost: 1.615.000,00 EUR
Potek del: 2011
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Predmet: Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela
Vrednost: 1.218.000,00 EUR
Potek dela: 2013
Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske
Predmet: Obnova otroškega dispanzerja ZD Kranj
Vrednost: 205.000,00 EUR
Potek dela: 2013
Naročnik: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Predmet: Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela
Vrednost: 1.396.000,00 EUR
Potek dela: 2010
Naročnik: Ministrstvo za finance
Predmet:
Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del poslovnih prostorov
Vrednost:
253.000,00 EUR
Potek del:
2008
Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana
Predmet:
Adaptacija hodnika in predavalnice v pritličju stavbe C
Vrednost:
501.000,00 EUR
Potek del:
2012
ZAG
Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije
Predmet:
Obnova laboratorija za konstrukcije
Vrednost: 651.000,00 EUR
Potek del:
2014
Za bolj podroben pregled si lahko prenesete našo datoteko s podrobnim opisom vseh referenc. Prenesi PDF
Naročnik: Poslovni sistem Mercator d.d.
Predmet: GOI dela 
Vrednost: 207.000,00 EUR 
Potek del: 2014
Naročnik: Petrol d.d.
Predmet: BS aeroservis Brnik
Vrednost: 130.000,00 EUR
Potek del: 2014
Za bolj podroben pregled si lahko prenesete našo datoteko s podrobnim opisom vseh referenc. Prenesi PDF
Predmet: Novogradnja 4 enostanovanjskih enot
Vrednost: 1.000.000,00 EUR
Potek del: 2012
Za bolj podroben pregled si lahko prenesete našo datoteko s podrobnim opisom vseh referenc. Prenesi PDF
Predmet: Novogradnja dvostanovanjske in enostanovanjske enote
Vrednost: 600.000,00 EUR
Potek dela: 2013
Predmet: Novogradnja dvostanovanjske enote
Vrednost: 400.000,00 EUR 
Potek del: 2013
Za bolj podroben pregled si lahko prenesete našo datoteko s podrobnim opisom vseh referenc. Prenesi PDF
Igor Mrzlikar
 • Športno rekreacijski center na Pokljuki
 • Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v SC Planica
 • Obnova kartuzijske pristave
 • Obnova poštnih prostorov na pošti 8233 Mirna
 • Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu SNG Drama Ljubljana – Mala drama
 • Energetska sanacija telovadnice OŠ Domžale
 • Energetska sanacija vrtca Laško
Matej Pančur
 • GOI dela na Vladni palači (Sanacija strehe in centralnega hlajenja na Vladni palači)
 • Rekonstrukcija električnih inštalacij na Gimnaziji Ledina
 • Zaključek izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del operacije grad Kieselstein - kompleks
 • Adaptacija hodnika in predavalnice v pritličju stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana
 • Prenova kuhinje in spremljajočih prostorov v vladni palači
Ljubiša Mrđa
 • Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v SC Planica
 • Apartmajsko naselje Mojstrana
 • Stanovanjski objekt Planina – jug
 • Telovadnica pri PŠ Besnica
 • Telovadnica pri PŠ Goriče
 • Prenova sosedske prodajalne Mercator market Gala – Metlika, Naselje Borisa Kidriča 10
 • Prenova Mercatorjeve trgovine v Šiški – trg komandanta Staneta 6
 • Izgradnja žalnice Laško
Edin Delić
 • Izgradnja Športno-rekreacijskega centra Pokljuka
 • Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu – Sodniški stolp
 • Novogradnja objekta Lidl: Trgovina z živili in neživili v Škofji Loki
 • Poslovni objekt Cardio Medical v Trzinu
 • Izgradnja proizvodno skladiščnega in poslovnega kompleksa Filc – 2. faza v industrijski coni Trata Škofja Loka
 • Dokončanje stanovanjske soseske Brdo v Ljubljani (enote F4, F5.1 in F5.2)